977 216 153 yonirv@tinet.org

HISTÒRIA DE L’ESCOLA

La nostra escola va néixer fa 30 anys a la ciutat de Tarragona, engegant un projecte innovador, creatiu i pioner en l’educació infantil de primer cicle. Per nens i nenes de 0 a 3 anys.
Vàrem crear un projecte que dona resposta a les diferents necessitats de les famílies i alhora és un lloc acollidor, lúdic i d’aprenentatge per als més petits.
Partint d’aquesta premissa, es va idear un concepte d’escola infantil amb reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb uns objectius socials i educatius definits en el nostre Projecte Educatiu i que es podrien resumir en quatre punts fonamentals:
  1. Transmetre confiança i treballar amb transparència amb les famílies.
  2. Donar als infant tot l’afecte i atenció que necessiten.
  3. Entendre a l’infant com un ésser intel·ligent i amb capacitats de desenvolupament.
  4. Respectar el moment d’aprenentatge dels nens i nenes proporcionant una atenció personalitzada.

 

Coneixent a l’infant i sabent que durant els 3 primers anys de vida es produeixen la major part de les conexions neuronals que farem servir a la vida adulta, treballem directament amb el seu potencial, donant els estímuls adequats pel seu desenvolupament.

L’Escola ha estat sempre pendent dels nou avenços i teoríes pedagògiques, posant a l’abast dels infants mitjants per gaudir d’un aprenentatge integral i significatiu. Per disposar dels materials més innovadors i per utilitzar les noves tecnologíes al servei de l’aprenentatge.

Oferim un programa educadiu que ensenya als nens i nenes a actuar de forma cada cop més autònoma, assolint progressivament seguretat afectiva i emocional i desenvolupant les seves capacitats cognitives, d’iniciativa i autoestima.