977 216 153 yonirv@tinet.org

A l’escola utilitzarem el català com a llengüa vehicular pròpia i la comunicació será en aquesta llengüa d’aprenentatge.

L’ensenyament del català per als infants castellano-parlants o nou vinguts, es farà de manera gradual i progressiva per facilitar l’adaptació del nen/a a l’Escola i establri un vincle afectiu.

Al llarg del curs convocarem varies reunions informatives, així com xerrades de gran interès per les famílies.