977 216 153 yonirv@tinet.org

TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE

 

L’Escola Bressol és ideològicament pluralista i aconfessional, en els vessants polític, ideològic i religiós. Respectuosa envers totes les ideologíes i creences.
Som una escola oberta i participativa, respectuosos amb tots els alumnes i famílies sense diferències de sexe, ideología, creença o étnia.
Vetllem pel desenvolpuament armònic de l’afectivitat, de l’autonomía personal i de la capacitat de relació amb els altres.
Mantenim una actitud de comprensió de les relacions entre els pobles del món fonamentades en la pau, col·laboració i solidaritat.
Mantenim una actitud de comprensió de les relacions entre els pobles del món fonamentades en la pau, col·laboració i solidaritat.

Garantim la igualtat de tots, ensenyant als alumnes a ser sempre respectuosos amb qualsevol diferència sigui del tipus que sigui: sexe, social, religiosa, cultural, lingüística, econòmica, ètnica. disminuïts físics i psíquics.

Els nens i nenes han d’experimentar i aprendre en un entorn saludable i adecuat, gaudir de relacions d’amistat i cooperació amb els altres infants i adults, i conquerir l’autonomía i la confiança en ells mateixos.

La Llar ha de fer que els nens i nenes siguin feliços i constritueixin els seus propis aprenentatges a través de l’observació, manipulació, experimentació i verbalització.